English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Ubowska, K. Kowalczyk, G. Krala


Formowane wtryskowo transparentne materiały polimerowe uniepalnione
10-tlenkiem 9,10-dihydro-9-oksa-10-fosfafenantrenu (j.ang.)
Polimery 2018, nr 7-8, 536

DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.7.8

Streszczenie

Wybrane transparentne polimery termoplastyczne [tj. polistyren (PS) i poli(metakrylan metylu) (PMMA)] wytłaczano z 10-tlenkiem 9,10-dihydro-9-oksa-10-fosfafenantrenu (DOPO), a z uzyskanych kompozycji metodą wtrysku formowano próbki do badań. Otrzymane materiały (zawierające 1–10 cz. mas. DOPO/100 cz. mas. polimeru) charakteryzowały się większym wskaźnikiem szybkości płynięcia, większą odpornością termiczną oraz mniejszą zapalnością (przy zachowaniu właściwości mechanicznych) niż polimery niemodyfikowane. Dodatkowo kompozycje z DOPO oceniano metodą spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR). Badania potwierdziły, iż w trakcie wytłaczaniai/lub formowania wtryskowego DOPO reaguje z PS oraz PMMA.


Słowa kluczowe: 10-tlenek 9,10-dihydro-9-oksa-10-fosfafenantrenu, polistyren, poli(metakrylan metylu), właściwości mechaniczne, właściwości termiczne

e-mail: agnieszka.ubowska@zut.edu.pl
A. Ubowska, K. Kowalczyk, G. Krala (572.6 KB)
Formowane wtryskowo transparentne materiały polimerowe uniepalnione 10-tlenkiem 9,10-dihydro-9-oksa-10-fosfafenantrenu