English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Żenkiewicz, T. Żuk

Fizyczne podstawy tryboelektryzacji i rozdzielania elektrostatycznego tworzyw polimerowych

Polimery 2014, nr 4, 314


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.314

Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literatury obejmujący fizyczne podstawy elektrostatycznego sortowania mieszanin polimerowych, polegającego na elektryzowaniu cząstek polimerów w wyniku ich wzajemnego tarcia lub/i tarcia o ścianki tryboelektryzatora, a następnie na rozdzielaniu ich w stałym polu elektrycznym. Metoda ta może być stosowana w przemysłowych instalacjach recyklingu odpadów tworzywowych. Przeanalizowano konstrukcję i zaprezentowano matematyczny opis działania separatora swobodnego. Omówiono także sposoby elektryzowania różnych materiałów, w szczególności tryboelektryzowania polimerów.


Słowa kluczowe: recykling, mieszaniny polimerowe, rozdzielanie elektrostatyczne, tryboelektryzowanie

e-mail: marzenk@ukw.edu.pl

M. Żenkiewicz, T. Żuk (336.6 KB)
Fizyczne podstawy tryboelektryzacji i rozdzielania elektrostatycznego tworzyw polimerowych