English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Martysz, M. Urbala, M. Antoszczyszyn, R. Pilawka

Etery 1-propenylowe butanodiolu jako efektywne modyfikatory powłok epoksydowych sieciujących pod wpływem promieniowania UV w obecności inicjatorów kationowych - Komunikat szybkiego druku (j. ang.)

Polimery 2002, nr 11-12, 849


Streszczenie

Zastosowano modelowe etery mono- i di-1-propenylowe 1,4- -butanodiolu (odpowiednio MoPnE i DiPnE) jako modyfikatory powłok na podstawie żywicy epoksydowej „Epidian 6”, utwardzanych w temperaturze pokojowej w atmosferze powietrza promieniowaniem UV w obecności inicjatorów kationowych (soli triarylosulfoniowych, zawierających aniony SbF6¯ lub PF6¯). Określono wpływ rodzaju i ilości eteru użytego jako modyfikator oraz czasu naświetlania na temperaturę zeszklenia, elastyczność, twardość oraz czas wysychania badanych powłok (rys. l i 2, tabele 1 i 2). Bardziej reaktywnym modyfikatorem okazał się MoPnE, co wynika z obecności w jego cząsteczce dwóch grup funkcyjnych: wiązania podwójnego i pierwszorzędowej grupy hydroksylowej. Eter ten można zaliczyć do nowej klasy monomerów aktywnych w polimeryzacji kationowej - tzw. monoferów.


Słowa kluczowe: żywice epoksydowe, powłoki utwardzalne kationowo pod wpływem UV, propylenowe etery butanodiolu, modyfikacja, elastyczność, czas utwardzania
D. Martysz, M. Urbala, M. Antoszczyszyn, R. Pilawka (159 KB)
Etery 1-propenylowe butanodiolu jako efektywne modyfikatory powłok epoksydowych sieciujących pod wpływem promieniowania UV w obecności inicjatorów kationowych - Komunikat szybkiego druku (j. ang.)