English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Ptak, A. Żarski, T. Antczak, J. Kapuśniak

Estryfikacja skrobi ziemniaczanej kwasem oleinowym w obecności lipazy z Candida antarctica
w polu mikrofalowym oraz w warunkach ogrzewania konwencjonalnego

Polimery 2016, nr 6, 442


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.442

Streszczenie
Estryfikowano natywną skrobię ziemniaczaną długołańcuchowym nienasyconym kwasem olei­nowym w obecności lipazy pochodzącej z Candida antarctica, immobilizowanej na nośniku polimerowym. Reakcję prowadzono w polu mikrofalowym oraz w warunkach ogrzewania konwencjonalnego. Przebieg estryfikacji potwierdzono za pomocą spektroskopii w podczerwieni FT-IR i magnetycznego rezonansu jądrowego 1H NMR, proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) oraz skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Stwierdzono, że otrzymany produkt termoplastyczny wykazuje większą hydrofobowość niż natywna skrobia ziemniaczana.
Słowa kluczowe: skrobia termoplastyczna, hydrofobizacja, estryfikacja, kwas oleinowy, pole mikrofalowe, lipaza z Candida antarctica
e-mail: j.kapusniak@ajd.czest.pl
S. Ptak, A. Żarski, T. Antczak, J. Kapuśniak (829.8 KB)
Estryfikacja skrobi ziemniaczanej kwasem oleinowym w obecności lipazy z Candida antarctica w polu mikrofalowym oraz w warunkach ogrzewania konwencjonalnego