English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Sasimowski, J. W. Sikora, B. Królikowski

Efektywność wytłaczania polietylenu przy użyciu wytłaczarki jednoślimakowej ze strefą rowkowaną (j. ang.)

Polimery 2014, nr 6, 505


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.505

Streszczenie

Badano proces wytłaczania polietylenu małej gęstości z zastosowaniem wytłaczarki, w której ślimak był napędzany bezpośrednio za pomocą silnika momentowego o momencie obrotowym 300 Nm, maksymalnej szybkości obrotowej 500 obr/min i mocy 15,7 kW. W układzie uplastyczniającym wytłaczarki, w strefie zasypu i części strefy zasilania zastosowano wymienną tuleję gładką oraz tuleję rowkowaną z 6 oraz 8 rowkami wzdłużnymi. W cylindrze wytłaczarki zamontowano ślimak specjalny o średnicy 25 mm i stosunku L/D = 24, z elementami intensywnego mieszania i ścinania, przystosowany konstrukcyjnie do strefy rowkowanej. Badania prowadzono w szerokim zakresie szybkości obrotowej ślimaka, od 1,67 do 8,33 s-1. Dla różnych rozwiązań konstrukcyjnych strefy rowkowanej wyznaczono zależności: masowego natężenia przepływu tworzywa, mocy pobieranej przez wytłaczarkę oraz jednostkowego zużycia energii, od szybkości obrotowej ślimaka. Stwierdzono, że zastosowanie tulei z 6 rowkami skutkuje zwiększeniem masowego natężenia przepływu tworzywa (odpowiednio, 17,5 %; 8,6 %; 5,5 %; 3,2 % oraz 5,7 %) w porównaniu z wartością uzyskiwaną w przypadku wykorzystania tulei z powierzchnią wewnętrzną jednolitą geometrycznie. Zastosowanie tulei z ośmioma rowkami wpływa na dalsze zwiększenie natężenia przepływu, jednak tylko w ograniczonym zakresie szybkości obrotów ślimaka. Obliczone wartości jednostkowego zużycia energii są bardzo obiecujące. Wyniki wskazują, iż wykorzystanie we współczesnych wytłaczarkach silnika o stałym, dużym momencie obrotowym, niezależnym od szybkości obrotowej i przenoszącym napęd bez przekładni redukcyjnej, jest uzasadnione ekonomicznie.


Słowa kluczowe: wytłaczarka jednoślimakowa, wytłaczarka ze strefą rowkowaną, tuleja rowkowana, napęd bezpośredni ślimaka, polietylen małej gęstości

e-mail: janusz.sikora@pollub.pl

E. Sasimowski, J. W. Sikora, B. Królikowski (673.9 KB)
Efektywność wytłaczania polietylenu przy użyciu wytłaczarki jednoślimakowej ze strefą rowkowaną (j. ang.)