English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

H. Maciejewski, J. Karasiewicz, B. Marciniec

Efektywna synteza fluorofunkcyjnych (poli)siloksanów

Polimery 2012, nr 6, 449


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.449

Streszczenie

Przeprowadzono badania nad syntezą fluorofunkcyjnych polisiloksanów opartą na procesach hydrosililowania fluorowanych eterów allilowych, których prekursorami były alkohole fluorowane. Porównano aktywność katalityczną kompleksów platyny i rodu w badanej reakcji i wyselekcjonowano najbardziej aktywny, bazujący na siloksylowym kompleksie rodu. Przeprowadzono także immobilizację wybranego kompleksu za pomocą czterech różnych cieczy jonowych i porównano aktywność katalityczną wytworzonych układów, w wielokrotnie powtórzonym cyklu reakcyjnym, przy użyciu takiej samej porcji katalizatora.


Słowa kluczowe: polisiloksany, fluoropolimery, hydrosililowanie, ciecze jonowe, immobilizacja


e-mail: maciejm@amu.edu.pl

H. Maciejewski, J. Karasiewicz, B. Marciniec (128.1 KB)
Efektywna synteza fluorofunkcyjnych (poli)siloksanów