English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Szafko, B. Pabin-Szafko

Efekt solwatacji w termicznym rozkładzie 2,2'-azoizobutyronitrylu w mieszaninach akrylonitrylimetakrylan metylu w rozcieńczonych roztworach n,n-dimetyloformamidu

(wersja angielska)

Polimery 2001, nr 2, 125


Streszczenie

Zbadano stałą szybkości reakcji termicznego rozpadu (kd) 2,2'-azoizobutyronitrylu (AIBN) w mieszaninach akrylonitryl (AN)/metakrylan metylu (MMA) w rozcieńczonych roztworach N,N-dimetyloformamidu (DMF) w zależności od składu takiej mieszaniny komonomerów i jej stężenia w DMF w temp. 60 °C (rys. 1a-d, tabela 1). Zależności kd = f(x/, C) (x/ - ułamek molowy akrylonitrylu w mieszaninie komonornerów, C - stężenie mieszaniny komonomerow) wykazują przebiegi wypukłe względem linii prostych poprowadzonych przez wartości kd odnoszące się do warunków brzegowych (x/ = O, x/ = 1). Promień krzywizny (wypukłość) zależy od stężenia C; badane wartości C wynosiły 0,1; 0,5; 1,0 i 3,0 mol·• dm-3. Im większe rozcieńczenie mieszaniny monomerów, tym mniejsza staje się wypukłość krzywych kd = f(x/). Przebieg wszystkich tych krzywych doświadczalnych można wyjaśnić hipotezą o solwatacji inicjatora (AIBN) przez monomer A (AN), monomer B (MMA) i rozpuszczalnik S (DMF). Określono występujące w układzie AN-MMA/DMF/AIBN/ w temp. 60 °C postacie solwatacyjne, obliczono ich względne stałe stabilności, względne zawartości i stałe szybkości termicznego rozpadu (tabele 2-5).


Słowa kluczowe: kopolimeryzacja rodnikowa, inicjacja termiczna, rozpad termiczny 2,2'-azoizobutyronitrylu, solwatacja inicjatora
J. Szafko, B. Pabin-Szafko (257.8 KB)
Efekt solwatacji w termicznym rozkładzie 2,2'-azoizobutyronitrylu w mieszaninach akrylonitrylimetakrylan metylu w rozcieńczonych roztworach n,n-dimetyloformamidu (wersja angielska)