English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Urbaniak

Diagram temperatura zeszklenia-temperatura sieciowania-przemiana (TgTT)
dla układu epoksydowego EPY® (j.ang.)

Polimery 2018, nr 1, 18


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.1.3

Streszczenie
Próbki układu epoksydowego EPY®, używanego do wytwarzania podkładek fundamentowych maszyn, sieciowano izotermicznie stosując różne temperatury i różny czas sieciowania. Metodami różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) i wiskozymetrii rotacyjnej (ARES) zbadano przemiany tak przygotowanych układów pod wpływem zmian temperatury wyznaczając temperaturę zeszklenia (Tg) i stopień konwersji (α). Badano także rozkład termiczny próbek za pomocą symultanicznej termograwimetrycznej i różnicowej analizy termicznej (TG-DTA). Wyniki pomiarów analizy zestawiono w postaci uogólnionego diagramu fazowego oraz diagramu Tg-temperatura sieciowania-przemiana (TgTT). Pierwszy z diagramów wskazuje odniesienia do transformacji (stan ciekły, szklisty całkowicie nieutwardzony, szklisty niecałkowicie utwardzony i zżelowany) występujących w czasie do momentu żelowania i zeszklenia układu, a diagram TgTT pokazuje trzy rodzaje zachowań układu w zależności od temperatury sieciowania. Stanowi przydatne narzędzie do zrozumienia i analizowania relacji ujawniających się w procesie sieciowania układu epoksydowego.
Słowa kluczowe: układ epoksydowy, sieciowanie, żelowanie, zeszklenie, temperatura zeszklenia, diagram temperatura zeszklenia-temperatura sieciowania-przemiana
e-mail: murbaniak@zut.edu.pl
M. Urbaniak (1010.5 KB)
Diagram temperatura zeszklenia-temperatura sieciowania-przemiana (TgTT) dla układu epoksydowego EPY® (j.ang.)