English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Simakova, C. Arnoux, K. Matyjaszewski

Degradowalne kopolimery zawierające wiązania estrowe otrzymywane
metodą polimeryzacji rodnikowej z otwarciem pierścienia w polimeryzacji
rodnikowej z przeniesieniem atomu (j.ang.)

Polimery 2017, nr 4, 262


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.262

Streszczenie
Otrzymywanie materiałów degradowalnych metodą polimeryzacji rodnikowej z odwracalną dezaktywacją (RDRP) ma szczególne znaczenie w zastosowaniach biomedycznych. W artykule opisano otrzymywanie degradowalnych kopolimerów 2-metyleno-4-fenylo-1,3-dioksolanu (MPDL). Monomer ten ulega reakcji otwarcia pierścienia, a następnie tworzy wiązania estrowe z hydrofobowymi i hydrofilowymi monomerami metakrylanowymi w polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP). Zbadano wpływ rodzaju monomeru i temperatury polimeryzacji na skład oraz degradację powstających kopolimerów.
Słowa kluczowe: materiały degradowalne, polimeryzacja rodnikowa z odwracalną dezaktywacją, kopolimery 2-metyleno-4-fenylo-1,3-dioksolanu, polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu
e-mail: km3b@andrew.cmu.edu
A. Simakova, C. Arnoux, K. Matyjaszewski (1.82 MB)
Degradowalne kopolimery zawierające wiązania estrowe otrzymywane metodą polimeryzacji rodnikowej z otwarciem pierścienia w polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu - cz. 1 (j.ang.)
A. Simakova, C. Arnoux, K. Matyjaszewski (1.74 MB)
Degradowalne kopolimery zawierające wiązania estrowe otrzymywane metodą polimeryzacji rodnikowej z otwarciem pierścienia w polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu - cz. 2 (j.ang.)