English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. H. Struszczyk

Chityna i chitozan. Cz. II. Zastosowanie chitozanu (j. ang.)

Polimery 2002, nr 6, 396


Streszczenie

Przedstawiono przegląd literaturowy (131 pozycji) dotyczący zastosowania chitozanu, m.in. do oczyszczania wody, wytwarzania wyrobów medycznych i farmaceutycznych, w biotechnologii, kosmetyce, rolnictwie, dodatkach do żywności, w przemyśle włókienniczym oraz produkcji błon (tabela 1). Opisano chitozan handlowy (tabela 2) i różne jego postacie użytkowe (mikrokrystaliczny, kulki i błony chitozanowe oraz tkaniny zawierające chitozan). Dużo miejsca poświęcono przy tym zastosowaniu chitozanu w przemyśle papierniczym.


Słowa kluczowe: chitozan, zastosowanie, postacie użytkowe
M. H. Struszczyk (1.06 MB)
Chityna i chitozan. Cz. II. Zastosowanie chitozanu (j. ang.)