English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. M. Alavi Nikje, M. Askarzadeh

Chemiczny recykling poliwęglanowych odpadów do bisfenolu A przy użyciu kompozycji

„zielonych” rozpuszczalników (j. ang.)

Polimery 2013, nr 4, 292


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.292

Streszczenie

Odpady używanych poliwęglanowych płyt CD i DVD poddano chemicznemu recyklingowi do bisfenolu A (BPA), za pomocą trójskładnikowego systemu rozpuszczalników (gliceryna/sorbitol/woda), w warunkach konwencjonalnego ogrzewania. Wyniki dowodzą, że układ, w którym stosunek gliceryna:sorbitol:woda wynosi 6:3:1 umożliwia przebieg reakcji z dużą wydajnością w ciągu 45 min. Odzyskany BPA badano metodami spektroskopowymi a uzyskane dane porównano z danymi odpowiadającymi próbce pierwotnego bisfenolu A.


Słowa kluczowe: chemiczny recykling, poliwęglany, bisfenol A, odpady CD i DVDelastomery poliuretanowe, hydroliza w płynie fizjologicznym, swobodna energia powierzchniowa, mikroskop konfokalny, właściwości termiczne

e-mail: drmm.alavi@gmail.com

M. M. Alavi Nikje, M. Askarzadeh (81.6 KB)
Chemiczny recykling poliwęglanowych odpadów do bisfenolu A przy użyciu kompozycji „zielonych” rozpuszczalników (j. ang.)