English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Raszkowska-Kaczor, A. Stasiek, K. Janczak, E. Olewnik-Kruszkowska

Chemicznie sieciowane pianki polietylenowe o ograniczonej palności (j.ang.)

Komunikat szybkiego druku

Polimery 2015, nr 4, 283


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.283


Streszczenie

Omówiono sposób otrzymywania chemicznie sieciowanych pianek polietylenowych z mieszaniny zawierającej polietylen, środek spieniający, środek sieciujący, antyutleniacz oraz środek ograniczający palność. Proces wytłaczania folii prowadzono w wytłaczarce dwuślimakowej (temperatury stref grzejnych cylindra: 100, 110, 125 i 125 °C). Proces sieciowania prowadzono w temperaturze 160°C w ciągu 5 min. Folię poddano procesowi spieniania w oleju silikonowym w temperaturze 225 °C przez 2 min. Zbadano wpływ zawartości środka ograniczającego palność na gęstość, twardość, palność oraz wytrzymałość na rozciąganie otrzymanych pianek polietylenowych.
Słowa kluczowe: pianki polietylenowe, sieciowanie chemiczne, spienianie, uniepalnianie
e-mail: aneta.raszkowska-kaczor@impib.pl
A. Raszkowska-Kaczor, A. Stasiek, K. Janczak, E. Olewnik-Kruszkowska (78.2 KB)
Chemicznie sieciowane pianki polietylenowe o ograniczonej palności (j. ang.) - Komunikat szybkiego druku