English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Fridrihsone-Girone, U. Stirna

Charakterystyka sieci poliuretanowych na bazie poliolu otrzymanego z oleju rzepakowego (j. ang.)

Polimery 2014, nr 4, 333


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.333

Streszczenie

Poliol z oleju rzepakowego (RO) otrzymano metodą transestryfikacji trietanoloaminą. Otrzymany ester RO/trietanoloamina modyfikowano glikolem trietylenowym (TEG), w celu uzyskania układu poliolowego o większej zawartości grup OH, lub e-kaprolaktonem (CL) w celu zwiększenia długości łańcucha węglowego i zmniejszenia zawartości grup OH. Z otrzymanych polioli syntezowano sieci poliuretanowe (PU), które charakteryzowały się dobrymi właściwościami mechanicznymi. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem stężenia grup uretanowych i zwiększeniem usieciowania, sieci PU charakteryzują się większym modułem sprężystości (E) i większą wytrzymałością na rozciąganie (s). Wykazano również, że zmniejszenie usieciowania i zawartości grup uretanowych w sieciach poliuretanowych wpływa na zwiększenie wydłużenia przy zerwaniu (e).


Słowa kluczowe: olej rzepakowy, poliuretan, gęstość usieciowania, gęstość energii spójności

e-mail: anda.fridrihsone@edi.lv

A. Fridrihsone-Girone, U. Stirna (143.6 KB)
Charakterystyka sieci poliuretanowych na bazie poliolu otrzymanego z oleju rzepakowego (j. ang.)