English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Iwański, G. Mazurek

Charakterystyka reologiczna lepiszcza asfaltowego modyfikowanego

woskiem syntetycznym (j. ang.)

Polimery 2012, nr 9, 661


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.661

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badań modyfikacji asfaltu drogowego 35/50 alifatycznym woskiem syntetycznym otrzymanym w wyniku syntezy Fishera-Tropscha. Modyfikacja miała na celu poprawę właściwości reologicznych lepiszcza i tym samym możliwości wykonania nawierzchni asfaltowej w temperaturze obniżonej o ok. 30 °C i jednoczesnego zwiększenia trwałości tej nawierzchni. Eksperymenty potwierdziły, że modyfikacja asfaltu woskiem syntetycznym powoduje korzystne zmiany modułu zespolonego (G*) i kąta przesunięcia fazowego (d) modyfikowanego asfaltu 35/50. W konsekwencji takiej modyfikacji wzrasta sztywność asfaltu w wysokich temperaturach eksploatacyjnych. Wzrost sztywności asfaltu powoduje zwiększenie odporności na deformacje trwałe mieszanki mineralno-asfaltowej. Przemiana fazowa wosków syntetycznych w temperaturze powyżej 100 °C powoduje wzrost ich objętości oraz obniżenie temperatury zagęszczania mieszanki mineralno-asfaltowej do 100 °C. Na podstawie testu MSCR (wg AASHTO TP70) wykazano również, że w wyniku modyfikacji asfaltu 35/50 następuje korzystna zmiana jego podatności (Jnr) oraz nawrotu sprężystego (R). W rezultacie tego asfalt będzie odznaczał się wyższym poziomem lepkości struktury nienaruszonej, co w konsekwencji spowoduje wzrost modułu sztywności sprężystej mieszanki mineralno-asfaltowej i jej niższą wrażliwość na efekty przeciążenia wywołane ruchem pojazdów.


Słowa kluczowe: lepiszcze asfaltowe, wosk syntetyczny, moduł zespolony, kąt przesunięcia fazowego, test MSCR


e-mail: iwanski@tu.kielce.pl

M. Iwański, G. Mazurek (630.9 KB)
Charakterystyka reologiczna lepiszcza asfaltowego modyfikowanego woskiem syntetycznym (j. ang.)