English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Jamróz

Charakterystyka folii otrzymywanych z biopolimerów z dodatkiem olejków eterycznych

Polimery 2017, nr 6, 428


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.428

Streszczenie
Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej wpływu olejków eterycznych na właściwości folii żelatynowych, chitozanowych oraz żelatynowo-chitozanowych. Folie biopolimerowe są tanie, biokompatybilne oraz funkcjonalne, a modyfikacja matrycy biopolimerowej olejkami eterycznymi o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwutleniających umożliwia zastosowanie wytworzonych folii do produkcji materiałów opakowaniowych i zastąpienie nimi materiałów syntetycznych.
Słowa kluczowe: folie biopolimerowe, żelatyna, chitozan, olejki eteryczne
e-mail: e.jamroz@ur.krakow.pl
E. Jamróz (389.3 KB)
Charakterystyka folii otrzymywanych z biopolimerów z dodatkiem olejków eterycznych