English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

]. W. Sikora


Charakterystyka badań sprawności energetycznej procesu wytłaczania i wytłaczarki


Polimery 1999, nr 3, 190


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.1999.190


Streszczenie

Ogólnie scharakteryzowano modele (symulacyjne lub adekwatne) służące dodoświadczalnego badania procesu wytłaczania tworzyw wielkocząsteczkowych.Zdefiniowano sprawność energetyczną procesu wytłaczania i wytłaczarki, podkreślającodmienność tych wielkości. Przedstawiono niektóre zależności między sprawnością energetyczną a wybranymi czynnikami fizycznymi. Omówiono również metodykę badań sprawności energetycznej procesu wytłaczania i wytłaczarki na przykładzie badań sprawności energetycznej na stanowiskach badawczych bądź bez użycia komputera, bądź też z wykorzystaniem techniki komputerowej. Wykazano, że dotychczas sprawność energetyczna procesu wytłaczania była również traktowana przez wielu autorów umownie jako sprawność energetyczna wytłaczarki. Duże rozbieżności wartości sprawności energetycznej podawane w literaturze wiążą się z przyjętymi w badaniach rożnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi układu uplastyczniającego i układu napędowego wytłaczarki, zastosowania rożnych rodzajów tworzyw oraz odmiennych warunków wytłaczania.
Słowa kluczowe: wytłaczanie, wytłaczarka, sprawność energetyczna

Zainteresowanych dostępem do pełnej wersji artykułu prosimy o kontakt z redakcją polimery@ichp.pl