English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. Wybór, M. Zaborski

Budowa i właściwości kolagenu oraz żelatyny

Polimery 2000, nr 1, 10


Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczący budowy różnych typów kolagenu, rodzaju wiązań sieciujących występujących w kolagenie oraz właściwości i metod otrzymywania produktów częściowej destrukcji i denaturacji białka kolagenowego – żelatyny. Przedstawiono poglądy dotyczące struktury żeli żelatynowych oraz szczegółowo omówiono proponowane dotychczas w literaturze dwa modele powstawania struktury helikalnej w procesie powrotu cząsteczek żelatyny do stanu natywnego kolagenu ([35], [36]) i dwa mechanizmy procesu żelowania żelatyny ([44], [45]). Scharakteryzowano wpływ różnych czynników (pochodzenie i skład żelatyny, stężenie jej roztworu, temperatura) na szybkość renaturacji cząsteczek żelatyny do postaci kolagenu.


Słowa kluczowe: przegląd literatury, budowa kolagenu, wiązania sieciujące w kolagenie, otrzymywanie żelatyny, struktura żeli żelatynowych, mechanizm żelowania roztworów żelatyny.
W. Wybór, M. Zaborski (758.7 KB)
Budowa i właściwości kolagenu oraz żelatyny