English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Pietkiewicz, Z. Rosłaniec

Blokowe ciekłokrystaliczne kopolimery eterowo-estrowe

Polimery 2000, nr 2, 69


Streszczenie

Przedstawiono przegląd literatury (99 pozycji) dotyczący syntezy i charakterystyki kopoli(etero-estrów) (PEE) z poliestrowym segmentem ciekłokrystalicznym. Omówiono wpływ udziału i rodzaju segmentów sztywnych (mezogenów) oraz segmentów giętkich na pojawienie się właściwości ciekłokrystalicznych w kopolimerach. Scharakteryzowano m.in. multiblokowe PEE z segmentem sztywnym poli[p,p'-bis(benzoesanu alkilenowego)] lub poliestrowym na podstawie kwasu tereftalowego i hydrochinonu, PEE z kwasu tereftalowego i kwasu p-hydroksybenzoesowego oraz fotoreaktywne PEE. Przedstawiono mieszaniny termotropowych poliestrów ciekłokrystalicznych z termoplastycznymi polimerami konstrukcyjnymi bądź też z elastomerami blokowymi. Zwłaszcza interesujące są te ostatnie mieszaniny, a to ze względu na ich specyficzne właściwości wytrzymałościowe wynikające z obecności fazy ciekłokrystalicznej w postaci włókienek zorientowanych w matrycy termoplastycznej; prowadzi to do powstania samowzmocnionych (self-reinfarced) in-situ kompozytów stosowanych jako nowoczesne materiały konstrukcyjne.


Słowa kluczowe: polimery ciekłokrystaliczne, kopoli(etero-estry), elastomery termoplastyczne, mezofaza, kompatybilność polimerów
D. Pietkiewicz, Z. Rosłaniec (701.1 KB)
Blokowe ciekłokrystaliczne kopolimery eterowo-estrowe