English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Ciechańska, J. Wietecha, M. Kucharska, K. Wrześniewska-Tosik, E. Kopania

Biomasa jako źródło funkcjonalnych materiałów polimerowych

Polimery 2014, nr 5, 383


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.383

Streszczenie

Artykuł jest przeglądem dorobku pracowników IBWCH i partnerów projektów w zakresie zawartej w tytule tematyki. Wskazano możliwy zakres zastosowań biomasy, niesłusznie często uznawanej za produkt odpadowy, mający wartość jedynie energetyczną. Do materiałów najczęściej pozyskiwanych z biomasy należą: celuloza ze słomy zbóż, liści i łodyg kukurydzy czy łupin orzechów, keratyna z ptasich piór, chityna i chitozan z pancerzy skorupiaków. Te naturalne polimery służą jako dodatek do bazowych polimerów, np. PE, PP, zwiększający wytrzymałość (celuloza), ognioodporność i izolacyjność akustyczną (keratyna) lub też chłonność i bakteriostatyczność (chitozan, chityna) biokompozytów wytworzonych z ich udziałem.


Słowa kluczowe: biomasa, włókna celulozowe, galaktoglukomannany, keratyna, chitozan

e-mail: dciechan@ibwch.lodz.pl

D. Ciechańska, J. Wietecha, M. Kucharska, K. Wrześniewska-Tosik, E. Kopania (1.18 MB)
Biomasa jako źródło funkcjonalnych materiałów polimerowych