English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Ganster, J. Erdmann, H.-P. Fink

Biokompozyty (j. ang.)

Polimery 2013, nr 6, 423


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.423

Streszczenie

Termoplastycznebiopolimery, np. poli(kwas mlekowy), w ostatnich latach skupiają uwagę zarównoośrodków naukowych, jak i przemysłu, stanowiąc alternatywę dla materiałówwytwarzanych z produktów petrochemicznych. Biopolimery otrzymywane z surowcówpozyskiwanych ze źródeł odnawialnych pozwalają na zmniejszenie zależności odzasobów paliw kopalnych, wpisują się też w ideę zrównoważonego rozwoju iochrony środowiska. W celu poprawy wytrzymałości mechanicznej tego rodzajupolimerów stosuje się dodatek wzmacniających biowłókien jako zamiennikówdotychczas używanych włókien szklanych lub włókien naturalnych. W niniejszymartykule omówiono wpływ dodatku krótkich włókien regenerowanej celulozy (rayon)na mechaniczne właściwości kompozytów na osnowie całkowicie lub częściowobiologicznych polimerów. Zastosowanie naturalnych włókien w charakterzewzmocnienia biopolimerów prowadzi do zwiększenia sztywności materiału matrycy,użycie natomiast włókien rayon pozwala na polepszenie wytrzymałościmechanicznej i udarności [np. dodatek celulozy rayon do poli(kwasu mlekowego)powoduje wzrost o 500 % udarności z karbem wg Charpy’ego]. Określono wpływróżnorodnych czynników na wytrzymałość mechaniczną biokompozytów wzmacnianychwłóknami rayon, m.in. oddziaływań międzyfazowych włókno-matryca polimerowa. Nadrodze reaktywnego wytłaczania można otrzymać kompozyty o różnej sile wiązaniawłókien z matrycą polimeru. Omówiono także zależności właściwości biokompozytówz dodatkiem włókien rayon od sztywności bazowego polimeru jak również oddługości i średnicy wykorzystywanych do wzmocnienia włókien.
Słowa kluczowe: biokompozyty, interfaza, poli(kwas mlekowy), włóknacelulozowe, właściwości mechaniczne

e-mail: johannes.ganster@iap.fraunhofer.de


J. Ganster, J. Erdmann, H.-P. Fink (518.9 KB)
Biokompozyty (j. ang.)