English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Siwek, I. Domagała-Świątkiewicz, P. Bucki, M. Puchalski

Biodegradowalne materiały polimerowe w ogrodnictwie XXI wieku (j. ang.)

Polimery 2019, nr 7-8, 480


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.7.2

Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej zastosowania biodegradowalnych materiałów polimerowych w nowoczesnym rolnictwie, w szczególności w ogrodnictwie. Są one wykorzystywane w systemach tzw. plastikultury – ściółkach, różnych formach osłon, doniczkach, sznurkach itp. Ich stosowanie powoduje jednak powstawanie znacznej ilości odpadów, których recykling wprowadzono jedynie w nielicznych krajach Europy. Rozwiązaniem tego problemu jest propagowanie i wprowadzanie do praktyki rolniczej tworzyw biodegradowalnych, a także przejrzysty system klasyfikacji zgodny z zaleceniami Unii Europejskiej. Przedstawiono eksperymentalne próby zastosowania biodegradowalnych tworzyw jako ściółek i osłon bezpośrednich oraz ich wpływ na środowisko.


Słowa kluczowe: plastikultura, biodegradacja, recykling, polilaktyd, fotodegradowalny polipropylen, ściółka, osłona bezpośrednia
P. Siwek, I. Domagała-Świątkiewicz, P. Bucki, M. Puchalski (383.5 KB)
Biodegradowalne materiały polimerowe w ogrodnictwie XXI wieku