English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Bulanda, M. Oleksy, R. Oliwa, G. Budzik, M. Gontarz

Biodegradowalne kompozyty polimerowe na osnowie polilaktydu stosowane w wybranych technologiach 3D (j. ang.) – RAPID COMMUNICATION

Polimery 2020, nr 7-8, 557


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.7.8

Streszczenie

Otrzymano nowe materiały polimerowe do zastosowań w druku 3D, które można wykorzystywać, zależnie od stosowanego aparatu, w trzech technologiach: Fused Filament Fabrication (FFF), Melted and Extruded Manufacturing (MEM), Melt Extrusion Polymers (MEP). Zbadano właściwości wytworzonych kompozytów polimerowych. Jako osnowę zastosowano polilaktyd (PLA), a w charakterze napełniaczy użyto sproszkowanych w postaci pyłu naturalnych cząstek: bambusa (PB), korka (PK) oraz drzewnych (PD). Z badanych kompozytów otrzymano filamenty z wykorzystaniem zaprojektowanej i wykonanej przez METACHEM w Toruniu linii do wytwarzania filamentu stosowanego w drukarkach 3D. Z tak uzyskanych filamentów wykonano próbki do badań mechanicznych za pomocą drukarki MEP oraz, po zgranulowaniu, metodą wtryskiwania do formy. Zbadano właściwości reologiczne, mechaniczne oraz strukturalne otrzymanych kompozytów. Stwierdzono, że dodatek naturalnych napełniaczy spowodował zwiększenie płynności materiałów polimerowych, w wypadku kompozytu z dodatkiem PK nawet o 48.73% w stosunku do płynności nienapełnionego PLA. Stwierdzono, że otrzymane kompozyty wykazywały mniejsze: udarność według Charpy'ego, twardość według Rockwella oraz wytrzymałość przy rozciąganiu. Obserwację mikrostruktury badanych kompozytów za pomocą SEM potwierdziły równomierny rozkład cząstek naturalnych napełniaczy w osnowie polimerowej, co świadczy o dobrze dobranych parametrach procesu ich homogenizacji.


Słowa kluczowe: druk 3D, MEP, FFF, MEM, kompozyty polimerowe, napełniacze naturalne, przetwórstwo tworzyw polimerowych
e-mail: k.bulanda@prz.edu.pl
K. Bulanda, M. Oleksy, R. Oliwa, G. Budzik, M. Gontarz (1.17 MB)
Biodegradowalne kompozyty polimerowe na osnowie polilaktydu stosowane w wybranych technologiach 3D (j. ang.)