English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Dederko, E. Malinowska-Pańczyk, H. Staroszczyk, I. Sinkiewicz, P. Szweda, P. Siondalski


Biodegradacja nanocelulozy bakteryjnej w warunkach in vitro symulujących osocze ludzkie w obecności wybranych mikroorganizmów chorobotwórczych (j.ang.)
Polimery 2018, nr 5, 372

DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.5.6

Streszczenie
Oceniano podatność na biodegradację nanocelulozy bakteryjnej (BNC) na podstawie zmiany jej właściwości w warunkach symulujących osocze ludzkie w obecności lub nieobecności patogenów Staphylococcus aureus, Candida albicans i Aspergillus fumigatus. Wykazano, że sucha masa BNC nie zmieniła się w ciągu 6 miesięcy inkubacji. Wyjątek stanowiły próbki przechowywane w obecności pleśni – ich sucha masa zmniejszyła się o 40%. Mokra masa wszystkich próbek BNC zwiększyła się już po 2 miesiącach inkubacji. W tych warunkach liczba drobnoustrojów wzrosła o ok. 2 rzędy wielkości w pierwszym miesiącu i utrzymywała się na tym poziomie przez 6 miesięcy inkubacji. Po 1 miesiącu przechowywania, zarówno w jałowych płynach, jak i w obecności bakterii lub grzybów, wytrzymałość mechaniczna BNC zmniejszyła się, odpowiednio, o 60% i 70%..
Słowa kluczowe: biodegradacja in vitro, nanoceluloza bakteryjna, mikroorganizmy chorobotwórcze
e-mail: edyta.malinowska-panczyk@pg.gda.pl
P. Dederko, E. Malinowska-Pańczyk, H. Staroszczyk, I. Sinkiewicz, P. Szweda, P. Siondalski (524.5 KB)
Biodegradacja nanocelulozy bakteryjnej w warunkach in vitro symulujących osocze ludzkie w obecności wybranych mikroorganizmów chorobotwórczych (j.ang.)