English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Gulzar Ahmad Baig

Barwienie tkanin na bazie poli(kwasu mlekowego) – przegląd (j.ang.)

Polimery 2020, nr 6, 417


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.6.1

Streszczenie

Ważne dla przemysłu włókna poliestrowe bazują na: octanie celulozy, poli(tereftalanie etylenu) (PET), poli(tereftalanie 1,4-cykloheksanodimetylenu) (PCDT), poli(tereftalanie trimetylenu) (PTT) i, ostatnio uznanym za „zielony”, poli(kwasie mlekowym) (PLA). PLA to ekologiczny materiał poliestrowy pozyskiwany z zasobów odnawialnych. W artykule omówiono wpływ chromoforegenów i podstawników obecnych w cząsteczkach nowo opracowanych barwników dyspersyjnych na właściwości zmęczeniowe, kolorymetryczne i trwałość barwionych włókien PLA. Wyjaśniono różnice we właściwościach kolorymetrycznych, przesunięciu długości fali i głębokości zabarwienia PLA i PET. Przedstawiono zastosowanie w procesie barwienia włókien PLA niewodnych środków barwiących, takich jak: nadkrytyczny ditlenek węgla (sc-CO2), różne rozpuszczalniki organiczne i nośniki.


Słowa kluczowe: PLA, zrównoważony i biodegradowalny, farbowanie i drukowanie, właściwości wytrzymałościowe, obróbka włókien, wpływ na środowisko
Gulzar Ahmad Baig (446 KB)
Barwienie tkanin na bazie poli(kwasu mlekowego) – przegląd (j. ang.)