English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Datta, J. Haponiuk, E. Głowińska, Ł. Durczak

Badanie wytrzymałości warstwowych połączeń elementów poliuretanowo-stalowych

Polimery 2012, nr 11/12, 846


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.846

Streszczenie

Badano wytrzymałość na rozwarstwienie połączeń poliuretanowo-stalowych. Opracowano system poliuretanowy oraz warunki jego nanoszenia na elementy stalowe. Formowanie próbek warstwowych polegało na wylaniu systemu poliuretanowego na umieszczone w stalowej formie płaskowniki o różnej chropowatości powierzchni, z naniesioną na nią warstwą środków łączących. Oceniono wpływ na wytrzymałość mechaniczną połączeń poliuretanowo-stalowych: stopnia rozwinięcia powierzchni płaskownika, czasu odparowania rozpuszczalnika z łączącego materiały kleju oraz grubości naniesionej jego warstwy a także dodatku promotora adhezji i czasu sezonowania próbek.


Słowa kluczowe: poliuretany, elementy warstwowe, adhezja, wytrzymałość na rozwarstwianie

e-mail: datta@urethan.chem.pg.gda.plJ. Datta, J. Haponiuk, E. Głowińska, Ł. Durczak (98.8 KB)
Badanie wytrzymałości warstwowych połączeń elementów poliuretanowo-stalowych