English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

H. Song, J. Liu, F. Xue, F. Cheng

Badanie proszków nieorganicznych stosowanych do przygotowania
wodoodpornych powłok jezdni w kopalniach węgla (j.ang.)

Polimery 2016, nr 11-12, 844


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.844

Streszczenie

Przygotowano nowe powłoki na bazie kopolimeru styren-akrylan z dodatkiem proszków stałych. Dodatki stałe stanowiły jeden z trzech rodzajów spoiwa (cement biały, cement portlandzki i cement glinowy) oraz jeden z czterech napełniaczy nieorganicznych (kwarc w postaci proszku, talk, sproszkowany węglan wapnia oraz popiół lotny). Powłoki badano przez określanie czasu suszenia powierzchni, czasu całkowitego suszenia, wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia przy zerwaniu. Wyznaczano również współczynnik absorpcji wody po 7 dniach. Badania wykazały, że najlepszym spoiwem nieorganicznym jest cement biały wilości 40–50 % mas. Proszek kwarcowy jest lepszym napełniaczem nieorganicznym niż talk lub sproszkowany węglan wapnia. Stwierdzono również, że dobrym napełniaczem nieorganicznym są popioły lotne, ale mogą być stosowane tylko w ilości mniejszej niż 10 % mas. Tak przygotowane powłoki spełniają wymagania klasy III według normy GB/T 23445-2009.


Słowa kluczowe: powłoka wodoodporna, jezdnia w kopalni węgla, spoiwo, napełniacz nieorganiczny
e-mail: cfangqin@sxu.edu.cn

H. Song, J. Liu, F. Xue, F. Cheng (594.3 KB)
Badanie proszków nieorganicznych stosowanych do przygotowania wodoodpornych powłok jezdni w kopalniach węgla (j.ang.)