English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Bieliński, P. Czyżewski, A. Kościuszko

Badanie odporności na środowiskową korozję naprężeniową
w wytworach z polietylenu dużej gęstości (j.ang.)

Polimery 2016, nr 11-12, 850


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.850

Streszczenie

Zaproponowano metodologię oznaczania odporności na środowiskową korozję naprężeniową (ESCR) wytworów otrzymywanych metodą wtryskiwania. Badania ESCR przeprowadzono na oryginalnym, uniwersalnym stanowisku laboratoryjnym własnej konstrukcji. Do testów użyto próbek przygotowanych zgodnie z normami (PN-EN ISO 22088 i ISO 16770) oraz obiektów rzeczywistych (zamknięć gwintowanych). Wartości czasów zniszczenia próbek wyznaczano z zastosowaniem stałych lub zmiennych obciążeń. Badania wykazały, że ESCR przygotowanych próbek zależy zarówno od ich cech konstrukcyjnych, jak i właściwości materiałów.


Słowa kluczowe: odporność na środowiskową korozję naprężeniową, pękanie elementów polimerowych, zamknięcia opakowań
e-mail: marek.bielinski@utp.edu.pl

M. Bieliński, P. Czyżewski, A. Kościuszko (854.4 KB)
Badanie odporności na środowiskową korozję naprężeniową w wytworach z polietylenu dużej gęstości (j.ang.)