English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Nowak-Grzebyta, F. Meijer, E. Stachowska

Badanie nieniszczące połączenia adhezyjnego w laminatach polimerowo-metalowych (j. ang.) – RAPID COMMUNICATION

Polimery 2020, nr 7-8, 572


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.7.11

Streszczenie

Zbadano możliwość wykorzystania cyfrowej holograficznej wibrometrii – nieniszczącej metody testowania (NDT) – do wykrywania defektów połączeń adhezyjnych wkompozytach poliamidowo-aluminiowych. Zaobserwowano istotne różnice między uzyskanymi rozkładami drgań i ich amplitudami, mierzonymi z nanometryczną rozdzielczością, w wypadku próbek z połączeniem adhezyjnym bez defektu oraz z defektem.


Słowa kluczowe: badania nieniszczące, adhezja, wibrometria, połączenie metal-polimer, defekt połączenia
e-mail: jagoda.pa.nowak@doctorate.put.poznan.pl
J. Nowak-Grzebyta, F. Meijer, E. Stachowska (1.02 MB)
Badanie nieniszczące połączenia adhezyjnego w laminatach polimerowo-metalowych (j. ang.)