English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Rom, J. Fabia, K. Grübel, E. Sarna, T. Graczyk, J. Janicki

Badanie możliwości biodegradacji włókien polilaktydowych
w procesach oczyszczania ścieków (j.ang.)

Polimery 2017, nr 11-12, 834


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.834

Streszczenie
Zbadano oddziaływanie osadu czynnego w procesach przebiegających w oczyszczalni ścieków na włókna polilaktydowe (PLA) uwolnione z wyrobów włókienniczych. Próbki włókien PLA umieszczano w osadzie ściekowym i poddawano klasycznemu procesowi oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego, w procesie mezofilowym (36 °C) oraz termofilowym (56 °C), w ciągu 4 tygodni. Powierzchnię i przekrój poprzeczny włókien charakteryzowano z zastosowaniem skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Wykazano zasiedlenie mikroorganizmami powierzchni włókien inkubowanych w osadzie czynnym oraz stopniową erozję badanego materiału. Na podstawie wyników badań metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) stwierdzono nieznaczne zmiany w strukturze krystalicznej włókien PLA, natomiast badania wytrzymałościowe potwierdziły częściową degradację włókien poddanych działaniu osadu ściekowego. Dowiedziono, że standardowe procesy oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego, zarówno w wersji mezofilowej, jak i termofilowej, nie powodują biodegradacji PLA, dlatego też polilaktydowe mikrocząstki mogą być uwalniane z osadu ściekowego.
Słowa kluczowe: polilaktyd, oczyszczanie ścieków, mikrocząstki polilaktydu, włókna
e-mail: mrom@ath.bielsko.pl
M. Rom, J. Fabia, K. Grübel, E. Sarna, T. Graczyk, J. Janicki (1.87 MB)
Badanie możliwości biodegradacji włókien polilaktydowych w procesach oczyszczania ścieków (j.ang.)