English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

G. Budzik, M. Magniszewski, Ł. Przeszłowski, M. Oleksy, R. Oliwa, J.­Bernaczek

Badania wytrzymałości na skręcanie elementów maszyn wytwarzanych przyrostowo
z materiałów polimerowych (j.ang.)

Polimery 2018, nr 11-12, 830


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.11.13

Streszczenie

Przedstawiono badania związane ze zwiększaniem zakresu wykorzystania technologii przyrostowych w budowie maszyn. Technologie te zastosowano do wytwarzania z materiałów polimerowych elementów obciążonych momentem skręcającym, takich jak: wały, sprzęgła piasty kół zębatych i inne elementy układu napędowego, w których jest przenoszony moment obrotowy. W celu przeanalizowania właściwości wytwarzanych elementów zaprojektowano autorskie stanowisko badawcze, za pomocą którego przeprowadzono serię badań wstępnych skręcania wałków przekładni wytworzonych z wykorzystaniem technik addytywnych. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że właściwości elementów poddanych skręcaniu wyraźnie zależą od płaszczyzny wydruku w zastosowanych technologiach przyrostowych (SLS i FFF) oraz od rodzaju materiałów polimerowych użytych do wykonania badanych elementów.


Słowa kluczowe: badania skręcania, tworzywa polimerowe, elementy maszyn, technologie ­przyrostowe
G. Budzik, M. Magniszewski, Ł. Przeszłowski, M. Oleksy, R. Oliwa, J.­Bernaczek (367.1 KB)
Badania wytrzymałości na skręcanie elementów maszyn wytwarzanych przyrostowo z materiałów polimerowych