English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Gnatowski, M. Chyra, W. Baranowski

Badania właściwości termomechanicznych i morfologii rur z polietylenu poddanych procesowi starzenia za pomocą promieniowania UV

Polimery 2014, nr 4, 308


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.308

Streszczenie

Ocenie poddano właściwości termomechaniczne i strukturę polietylenu przed i po procesie starzenia za pomocą promieni ultrafioletowych. Próbki do badań wycięto z rur wytworzonych metodą wytłaczania. Przeprowadzono termiczną analizę dynamiczną (DMTA), badania metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oraz obserwacje pod mikroskopem, przy powiększeniu 400×. Wykonano pomiary twardości, barwy oraz połysku próbek. Wykazano, że promieniowanie UV powoduje nieodwracalne zmiany w polietylenie. Pogorszeniu ulegają właściwości mechaniczne tworzywa — zmniejsza się wartość modułu zachowawczego oraz tangensa kąta stratności. Próbki polietylenu po starzeniu za pomocą promieniowania UV wykazują niższy stopień krystaliczności, zmniejsza się ich twardość, zmianie ulega odcień barwy oraz połysk. Pogorszeniu ulega również wytrzymałość na rozciąganie. W badaniach mikroskopowych zarejestrowano niewielkie zmniejszenie sferolitów.


Słowa kluczowe: polietylen, starzenie UV, właściwości termiczne, właściwości mechaniczne, barwa, połysk, morfologia

e-mail: gnatowski@ipp.pcz.pl

A. Gnatowski, M. Chyra, W. Baranowski (654.5 KB)
Badania właściwości termomechanicznych i morfologii rur z polietylenu poddanych procesowi starzenia za pomocą promieniowania UV