English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

F. Lembicz

Badania ruchliwości łańcuchów poli(tereftalanu butylenu) (PBT) metodą elektronowego

rezonansu spinowego (ESR) z wykorzystaniem efektów nasyceniowych sygnału ESR (j. ang.)

Polimery 2003, nr 7-8, 557


Streszczenie

Zbadano zależność od temperatury oraz stosowanych mocy mikrofalowych widm ESR sondy spinowej (TEMPO) wprowadzonej do PBT. Rejestrowane zmiany sygnału ESR pozwoliły na wyznaczenie długich czasów korelacji (τ ≈ 10-4–10-5 s), a także innych parametrów charakteryzujących zjawiska nasyceniowe oraz związanie ich procesami relaksacyjnymi w PBT. Ustalono, że w niskiej temperaturze (120–200 K) ruchliwość rotacyjna użytych rodników nitroksylowych może być związana z lokalnymi procesami relaksacyjnymi. Wskazano na możliwość charakteryzowania właściwości polimerów w wyniku analizowania parametrów stosowanych głównie w badaniach nasyceniowych (rys. 2 i 3).


Słowa kluczowe: poli(tereftalan butylenu), elektronowy rezonans spinowy, sondy spinowe, procesy relaksacyjne, efekty nasyceniowe ESR
F. Lembicz (676.3 KB)
Badania ruchliwości łańcuchów poli(tereftalanu butylenu) (PBT) metodą elektronowego rezonansu spinowego (ESR) z wykorzystaniem efektów nasyceniowych sygnału ESR (j. ang.)