English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

H. Kaczmarek, R. Czajka, M. Nowicki, D. Ołdak

Badania polimerów z wykorzystaniem metody mikroskopii sił atomowych (AFM). Cz. I. Podstawy AFM i jej zastosowanie w badaniach morfologii polimerów

Polimery 2002, nr 11-12, 775


Streszczenie

Na podstawie najnowszej literatury omówiono zasady działania mikroskopii sił atomowych (AFM) i postępy w rozwoju tej techniki oraz przedyskutowano jej możliwości, zalety i wady. Na wybranych przykładach przedstawiono zastosowanie metody AFM do określania geometrycznej struktury powierzchni polimerów, chropowatości powierzchni, a także morfologii mieszanin polimerów i kopolimerów. AFM jest niezwykle przydatna w badaniach defektów powierzchniowych, zanieczyszczeń, zwilżalności i mieszalności polimerów, podziału fazowego, struktur ulegających samouporządkowaniu oraz oddziaływań miedzycząsteczkowych. Dzięki AFM można ustalić wpływ struktury warstwy wierzchniej polimerów (w skali nanometrów) na ich właściwości.


Słowa kluczowe: mikroskopia sil atomowych (AFM), nanostruktury, struktura geometryczna powierzchni polimerów, chropowatość, morfologia mieszaniny polimerowej, morfologia i struktura kopolimerów
H. Kaczmarek, R. Czajka, M. Nowicki, D. Ołdak (1.41 MB)
Badania polimerów z wykorzystaniem metody mikroskopii sił atomowych (AFM). Cz. I. Podstawy AFM i jej zastosowanie w badaniach morfologii polimerów