English version
Drukuj

Badania nad przeniesieniem skali otrzymywania α,ω -dihydropolibutadienu (HTPB) - zakończony

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

NCBiR logo


Projekt realizowany w ramach PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH (I konkurs) –- zakończony


Badania nad przeniesieniem skali otrzymywania α,ω -dihydropolibutadienu (HTPB) z reaktora 1 dm3 do reaktora 10 dm3

oraz badania aplikacyjne otrzymanego HTPB


Projekt realizowany w ramach umowy nr PBS1/A1/5/2012 przez Konsorcjum w składzie:

1. Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego - Lider
2. Instytut Przemysłu Organicznego
3. Eco in spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


Okres realizacji projektu:

listopad 2012 - kwiecień 2015

Wysokość dofinansowania projektu:

4 050 000 PLN

Wysokość dofinansowania zadań realizowanych w IChP:1 434 000 PLN


Kierownik projektu:


prof. dr hab. inż. Wincenty Skupiński,

tel. +48 22 568 21 83


Streszczenie:

Projekt dotyczył badań nad otrzymywaniem α,ω-dihydroksypolibutadienów (HTPB) posiadających różne właściwości fizykochemiczne, w skali wielkolaboratoryjnej w celu uzyskania danych do projektu procesowego oraz otrzymania kilkunastu kilogramowych próbek HTPB do badań aplikacyjnych w zakładach przemysłowych. Prowadzone będą także badania nad modyfikacją HTPB w celu uzyskania jego nowych form użytkowych, wykorzystując do tego jego grupy funkcyjne C=C i OH.