English version
Drukuj

Badania i rozwój nowoczesnych technologii polimerowych baterii litowo-jonowych o podwyższonym bezpieczeństwie eksploatacji - zakończony

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

NCBiR logo


Projekt realizowany w ramach PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH (I konkurs) –- zakończony


Badania i rozwój nowoczesnych technologii polimerowych baterii litowo-jonowych

o podwyższonym bezpieczeństwie eksploatacji


Projekt realizowany w ramach umowy nr PBS1/A1/4/2012 przez Konsorcjum w składzie:

1. Uniwersytet Warszawski - Lider
2. Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
3. Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Laboratorium Akumulatorów i Ogniw
4. Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
5. Politechnika Warszawska


Okres realizacji projektu:

październik 2012 - wrzesień 2015

Wysokość dofinansowania projektu:

4 396 210 PLN

Wysokość dofinansowania zadania realizowanego w IChP:500 000 PLN


Osoba do kontaktu ze strony IChP:


dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz, prof. IChP

tel. +48 22 568 23 78


Streszczenie:

Cały projekt był ukierunkowany na opracowanie prototypu nowej baterii litowo-jonowej o podwyższonym bezpieczeństwie eksploatacji. W ramach zadania realizowanego przez IChP „Opracowanie technologii wytwarzania polimerowych separatorów do baterii litowo-jonowych” przewiduje się opracowanie nowej przewodzącej membrany polimerowej w oparciu o polimery poliuretanowe zawierające segmenty poli(okyetylenowe), sole litu i ciecze jonowe, funkcjonujące przy zminimalizowanej zawartości rozpuszczalnika organicznego lub całkowicie bez takiego rozpuszczalnika.