English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Quijada, R. Rojas, J. L. Guevatra, A. Narvaez, D. Delfin, G. B. de Galland

Badania homo- i kopolimeryzacji α-olefin o długich łańcuchach na katalizatorach metalocenowych

Polimery 2000, nr 5, 339


Streszczenie

Zbadano aktywność trzech metalocenów na podstawie cyrkonu – rac-Et(Ind)2ZrCl2, rac-Me2Si(Ind)2ZrCl2 i Ph2C(Flu)(Cp)ZrCl2 – w procesie homopolimeryzacji (temp. 30°C lub 70°C) 1-oktadecenu oraz aktywność rac-Et(Ind)2ZrCl2 i rac-Me2Si(Ind)2ZrCl2 w procesie kopolimeryzacji etylenu z 1-oktadecenem. W prowadzonej w temp. 70°C homopolimeryzacji najaktywniejszy był rac-Et(Ind)2ZrCl2, a w temp. 30°C różnice aktywności były nieznaczne. W kopolimeryzacji aktywniejszy był również rac-Et(Ind)2ZrCl2. Skład kopolimerów, badany metodą 13C-NMR, zależał od rodzaju układu katalitycznego: kopolimery otrzymane wobec rac-Me2Si(Ind)2ZrCl2 wykazały większą zawartość komonomeru (etylenu). W termogramach (DSC) homopolimeru otrzymanego na rac-Et(Ind)2ZrCl2 w temp. 70°C występowały dwa piki endotermiczne (41°C, 53°C), a homopolimer otrzymany w temp. 30°C charakteryzował się jednym szerokim pikiem topnienia (67°C). Homopolimery otrzymane wobec rac-Me2Si(Ind)2ZrCl2 w procesie prowadzonym w temp. 70°C wykazały dwa piki endotermiczne (40°C i 57°C); w przypadku polimeryzacji w temp. 30°C były również obecne dwa piki (7°C i 67°C). Występowanie dwu pików w termogramach homopolimerów zinterpretowano różnicami w stopniu uporządkowania struktury w ich rozmaitych obszarach. Ze wzrostem ilości komonomeru malał ciężar cząsteczkowy kopolimeru bez względu na rodzaj użytego metalocenu.
Słowa kluczowe: katalizatory metalocenowe, homopolimeryzacja, kopolimeryzacja, aktywność katalizatora, poli-1-oktadecen
R. Quijada, R. Rojas, J. L. Guevatra, A. Narvaez, D. Delfin, G. B. de Galland (380.3 KB)
Badania homo- i kopolimeryzacji α-olefin o długich łańcuchach na katalizatorach metalocenowych