English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Sasimowski

Badania efektywności działania wytłaczarki nowej generacji. Cz. II. Ukształtowanie powierzchni

wewnętrznej tulei obrotowej cylindra

Polimery 2012, nr 4, 296


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.296

Streszczenie

Określano wpływ zastosowania, w układzie uplastyczniającym jednoślimakowym, tulei obrotowej cylindra o różnie ukształtowanej powierzchni wewnętrznej (jednolitej geometrycznie walcowej, z rowkami prostoliniowymi o przekroju trójkątnym lub z rowkami śrubowymi o przekroju trójkątnym) na przebieg procesu wytłaczania polietylenu małej gęstości (PE-LD). Badania realizowano na specjalnym stanowisku badawczym, wyposażonym w wytłaczarkę z cylindrem umożliwiającym wymianę tulei obrotowej cylindra. Przeprowadzono pomiary wybranych czynników charakteryzujących proces wytłaczania, określanych bezpośrednio i pośrednio. Stwierdzono, że ukształtowanie powierzchni wewnętrznej tulei obrotowej cylindra w sposób znaczący wpływa na efektywność jej oddziaływania na przebieg procesu wytłaczania.


Słowa kluczowe: wytłaczanie, tuleja obrotowa cylindra, właściwości wytłoczyny, polietylen małej gęstościimetria


e-mail: e.sasimowski@pollub.pl

E. Sasimowski (380.3 KB)
Badania efektywności działania wytłaczarki nowej generacji. Cz. II. Ukształtowanie powierzchni wewnętrznej tulei obrotowej cylindra