English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Konieczkowska, E. Schab-Balcerzak

Azopolimery supramolekularne powstałe na bazie wiązań wodorowych

Polimery 2015, nr 7-8, 425


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.425

Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej fotoaktywnych polimerów supramolekularnych, wktórych tworzeniu wykorzystano niekowalencyjne oddziaływania — wiązania wodorowe — między cząsteczkami azochromoforu ałańcuchami makrocząsteczek. Wpracy przedstawiono poszczególne rodzaje tego typu polimerów oraz wyniki badań ich fotoindukowanej anizotropii optycznej. Porównano azopolimery supramolekularne bazujące na wiązaniach wodorowych z: (i) układami zawierającymi chromofory zdyspergowane wmatrycy polimerowej, (ii) układami otrzymanymi wwyniku oddziaływań jonowych oraz (iii) azopolimerami funkcjonalizowanymi. Omówiono także sposoby identyfikacji wiązań wodorowych wazopolimerach supramolekularnych.
Słowa kluczowe: pochodne azobenzenu, azopolimery, polimery supramolekularne, wiązania wodorowe, fotoindukowana anizotropia optyczna, powierzchniowe siatki reliefowe
e-mail: ewa.schab-balcerzak@cmpw-pan.edu.pl
J. Konieczkowska, E. Schab-Balcerzak (163.3 KB)
Azopolimery supramolekularne powstałe na bazie wiązań wodorowych