English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Moraczewski, R. Malinowski, P. Rytlewski, M. Żenkiewicz

Autokatalityczne metalizowanie polilaktydu (j. ang.)

Polimery 2015, nr 7-8, 492


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.492

Streszczenie

Zbadano możliwość wykorzystania modyfikacji chemicznej w procesie przygotowania powierzchni polilaktydu (PLA) do procesu autokatalitycznego metalizowania. Modyfikację chemiczną PLA przeprowadzono za pomocą dwóch roztworów (1 i 2). Próbki PLA zbadano metodami: goniometrii, mikroskopii sił atomowych (AFM), elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM) i spektroskopii fotoelektronowej (XPS). Wykonano też pomiary kątów zwilżania oraz obliczenia swobodnej energii powierzchniowej, a także przeprowadzono jakościową i ilościową analizę składu chemicznego warstwy wierzchniej PLA. Wyniki badań wskazują, że zaproponowana metoda może być wykorzystana w procesie przygotowania powierzchni polilaktydu PLA do metalizowania. Uzyskana warstwa metaliczna charakteryzuje się dobrą wytrzymałością adhezyjną i dobrymi właściwościami elektrycznymi.
Słowa kluczowe: polilaktyd, modyfikacja chemiczne, metalizowanie autokatalityczne
e-mail: kmm@ukw.edu.pl
K. Moraczewski, R. Malinowski, P. Rytlewski, M. Żenkiewicz (1.23 MB)
Autokatalityczne metalizowanie polilaktydu (j. ang.)