English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Paramasivam, R. Ranganathan, R. Rathanasamy, G. V. Kaliyannan, S. K. Palaniappan, S. K. Pal, M. Chinnasamy

Analiza zachowania się rolek z mieszanek kauczukowych napełnionych sadzą w procesie usuwania
łuski ryżowej metodą walcowania (j. ang.)

Polimery 2019, nr 1, 48


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.1.6

Streszczenie

Usunięcie łusek z ziaren ryżu metodą walcowania pomiędzy rolkami wykonanymi z kauczuku napełnionego sadzą następuje w wyniku tarcia wytwarzanego między warstwą nasion ryżu a powierzchnią rolek. Do tego typu zastosowań potrzebne są mieszanki kauczukowe o specjalnych właściwościach fizyko-mechanicznych. Ze względu na niewielką trwałość dotychczas stosowanych materiałów gumowych, małe młyny ryżu w Tamil Nadu w Indiach borykają się z koniecznością okresowej ich wymiany. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że rolki wykonane z mieszanek kauczukowych o dużej twardości skutecznie usuwają łuski, ale niestety powodują jednocześnie pękanie ziaren ryżu. Z kolei zastosowanie mieszanek kauczukowych o mniejszej twardości ogranicza zjawisko pękania, ale ostre łuski uszkadzają rolki. Zbadano właściwości mechaniczne i efektywność w procesie separacji łuski ryżowej napełnionych sadzą wulkanizatów kauczuku naturalnego (NR), butadienowo-akrylonitrylowego (NBR), epoksydowanego kauczuku naturalnego (ENR) lub ich mieszanin. Wulkanizaty mieszaniny ENR-NBR okazały się najbardziej odpowiednimi materiałami na rolki do zastosowań w procesie usuwania łuski ryżowej.


Słowa kluczowe: łuska ryżowa, kauczuk, sadza, właściwości fizyko-mechaniczne
P. Paramasivam, R. Ranganathan, R. Rathanasamy, G.V. Kaliyannan, S.K. Palaniappan, S.K. Pal, M. Chinnasamy (787.8 KB)
Analiza zachowania się rolek z mieszanek kauczukowych napełnionych sadzą wprocesie usuwania łuski ryżowej metodą walcowania (j. ang.)