English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Kucharek, P. Janas

Analiza wytrzymałościowa folii jadalnych na bazie ksantanu

Polimery 2015, nr 4, 279


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.279


Streszczenie

W niniejszej pracy przedstawiono metodę otrzymywania folii jadalnych na bazie ksantanu z dodatkiem różnej ilości gliceryny i mąki szarańczynu strąkowego (LBG) oraz badania wytrzymałościowe wytworzonych wieloskładnikowych folii. Oceniono wytrzymałość na zerwanie, wydłużenie nominalne oraz odporność na przenikanie pary wodnej. Na tej podstawie określono wpływ zawartości poszczególnych składników na parametry otrzymywanych powłok.
Słowa kluczowe: biopolimery, powłoki jadalne, ksantan, rozciąganie, zerwanie, przenikanie pary wodnej
e-mail: kucharek.marcin@gmail.com
M. Kucharek, P. Janas (99.2 KB)
Analiza wytrzymałościowa folii jadalnych na bazie ksantanu