English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. Baranowski, K. Werner

Analiza rozwoju pęknięć i lokalnego odkształcania rur z polietylenu

Polimery 2013, nr 1, 51


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.051


Streszczenie

Analizowano wpływ powierzchniowych i wewnętrznych wad wzdłużnych (szczelin) w rurach z polietylenu PE-HD, stosowanych do budowy rurociągów, na możliwość szybkiej propagacji pęknięć (Rapid Crack Propagation — RCP) oraz na wzrost lokalnego odkształcenia na czole szczeliny. Dla założonych wymiarów szczelin obliczano współczynnik intensywności naprężenia, który porównano z jego wartością krytyczną dla materiału rury — zmieniającą się w wyniku pełzania. Na tej podstawie określano krytyczne wymiary szczelin ze względu na pękanie. Wyznaczano też wielkość spiętrzenia naprężenia rozciągającego na czole wady oraz wzrost lokalnego odkształcenia jako wyniku pełzania.


Słowa kluczowe: polimery, rury, naprężenia, pełzanie, pękanie

e-mail: baranowski@ipp.pcz.pl, werner@ipp.pcz.pl

W. Baranowski, K. Werner (371.9 KB)
Analiza rozwoju pęknięć i lokalnego odkształcania rur z polietylenu