English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Kowalik-Klimczak, A. Bednarska, M. Grądkowski, P. Gierycz

Analiza polimerowych membran nanofiltracyjnych za pomocą nowoczesnych technik badawczych

Polimery 2016, nr 5, 339


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.339

Streszczenie
Za pomocą nowoczesnych technik analizy powierzchni, takich jak: pomiary potencjału zeta, skaningowa mikroskopia elektronowa, mikroskopia sił atomowych oraz rentgenowska spektroskopia fotoelektronów, zbadano dwa rodzaje membran polimerowych przeznaczonych do nanofiltracji. Stwierdzono, że ww. techniki analityczne umożliwiają komplementarne określenie właściwości fizykochemicznych powierzchni polimerowych membran nanofiltracyjnych, a tym samym ułatwiają dobór membrany do określonego zastosowania.
Słowa kluczowe: polimerowe membrany nanofiltracyjne, analiza powierzchni, potencjał zeta, skaningowa mikroskopia elektronowa, mikroskopia sił atomowych, rentgenowska spektroskopia fotoelektronów
e-mail: a.kowalik@ichip.pw.edu.pl
A. Kowalik-Klimczak, A. Bednarska, M. Grądkowski, P. Gierycz (925.6 KB)
Analiza polimerowych membran nanofiltracyjnych za pomocą nowoczesnych technik badawczych