English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Sikora, E. Sasimowski

Analiza geometryczno-kinematyczna przepływu w ślimakowym układzie uplastyczniającym

Polimery 2002, nr 2, 117


Streszczenie

W nawiązaniu do porównania przepływu tworzywa wzdłuż oraz w poprzek kanału śrubowego w ślimakowym układzie uplastyczniającym w zależności od zastosowanego układu kinematycznego (ruch obrotowy ślimaka lub cylindra), przedstawionego w poprzednich publikacjach [1—4], przeprowadzono dalsze badania porównawcze tych modeli w zakresie przepływu wypadkowego. Pozwoliły one na stwierdzenie, że tor ruchu cząstek tworzywa jest różny w obu modelach. Skok linii śrubowej toru ruchu cząstki tworzywa jest większy wówczas, gdy obraca się cylinder niż w przypadku obracającego się ślimaka; jest to spowodowane niejednakową prędkością obwodową cylindra i ślimaka. Ze względu na odmienne kierunki obrotów w tych porównywanych układach, w przypadku obracającego się cylindra linia śrubowa ruchu jest lewoskrętna, natomiast gdy obraca się ślimak — prawoskrętna. Zachowanie się cząstki tworzywa w pobliżu ścianek kanału śrubowego — zmiana kierunku o π/2 — jest natomiast takie samo.


Słowa kluczowe: układy uplastyczniające, ruch obrotowy ślimaka, ruch obrotowy cylindra, trajektoria przepływu cząstki tworzywa
R. Sikora, E. Sasimowski (544.1 KB)
Analiza geometryczno-kinematyczna przepływu w ślimakowym układzie uplastyczniającym