English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Boral, T. Nieszporek

Analiza geometryczna układu uplastyczniającego wytłaczarki złożonego

z dwóch ślimaków stożkowych

Polimery 2012, nr 7-8, 571


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.571

Streszczenie

Stosowane w układach uplastyczniających wytłaczarek ślimaki stożkowe, o zmiennym skoku i zmiennej na długości ślimaka charakterystyce geometrycznej, są często wykonywane z wykorzystaniem metody „prób i błędów”. Przed przystąpieniem do obróbki takich ślimaków konieczna jest zatem analiza geometryczna umożliwiająca ich złożenie w układ uplastyczniający. Opracowano specjalny program komputerowy pozwalający, na podstawie technologii obróbki ślimaków frezem palcowym, określić wartości offsetów Dy frezu, uwzględniające prostoliniowy zarys osiowy boków kanałów ślimaków oraz wyznaczyć luzy międzyzwojowe układu już na etapie projektowania ślimaków. Przedstawiono analizę przykładowego układu uplastyczniającego wykorzystującą opracowaną aplikację do wspomagania projektowania układów dwuślimakowych.


Słowa kluczowe: układ uplastyczniający wytłaczarek dwuślimakowych, ślimak stożkowy, analiza geometryczna


e-mail: piotrek@itm.pcz.pl

P. Boral, T. Nieszporek (933.8 KB)
Analiza geometryczna układu uplastyczniającego wytłaczarki złożonego z dwóch ślimaków stożkowych