English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Tumiłowicz, L. Synoradzki, A. Sobiecka, J. Arct, K. Pytkowska, S. Safarzyński

Aktywność biologiczna bursztynu bałtyckiego – żywicy kopalnej (j.ang.)

Polimery 2016, nr 5, 347


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.347

Streszczenie
Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej badań bioaktywności bursztynu bałtyckiego. Bursztyn bałtycki (sukcynit) – eoceńska żywica kopalna – jest skomplikowaną mieszaniną polimerów i składników małocząsteczkowych. W medycynie ludowej sukcynit używany jest jako cudowny lek na wiele dolegliwości i chorób. Brak jednak naukowych dowodów potwierdzających pozytywny wpływ sukcynitu na organizm człowieka, które uzasadniałyby stosowanie preparatów z bursztynu np. w kosmetykach. Aby pośrednio sprawdzić zasadność doniesień ludowych, przeanalizowano artykuły dotyczące aktywności biologicznej składników bursztynu bałtyckiego zakładając, że właściwości bursztynu muszą wynikać zarówno z właściwości jego składników, jak również z ich umieszczenia w polimerycznej strukturze sukcynitu. Stwierdzono, że właściwości biologiczne składników bursztynu – antyoksydacyjne, przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne, repelencyjne oraz insektobójcze mogą być uzasadnieniem doniesień medycyny ludowej o stosowaniu bursztynu.
Słowa kluczowe: bursztyn bałtycki, sukcynit, żywica kopalna, aktywność biologiczna, odpady jubilerskie, kosmetyki
e-mail: ludwik.synoradzki@ch.pw.edu.pl
P. Tumiłowicz, L. Synoradzki, A. Sobiecka, J. Arct, K. Pytkowska, S. Safarzyński (623.6 KB)
Aktywność biologiczna bursztynu bałtyckiego – żywicy kopalnej (j.ang.)