English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Adamus-Włodarczyk, E. Irzmańska, B. Brycki


Aktualny stan wiedzy o polimerach zdolnych do samonaprawy w aspekcie aplikacji
do całogumowych rękawic ochronnych
Polimery 2018, nr 7-8, 495

DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.7.3

Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej materiałów polimerowych zdolnych do samonaprawy. Przedstawiono ogólną charakterystykę polimerowych materiałów samonaprawiających się, omówiono główne mechanizmy samonaprawy oraz możliwości zastosowania takich polimerów do wytwarzania całogumowych rękawic ochronnych.


Słowa kluczowe: polimery zdolne do samonaprawy, mikrokapsułkowanie, katalizator Grubbsa, sieci naczyniowe, rękawice ochronne
e-mail: agada@ciop.lodz.pl

A. Adamus-Włodarczyk, E. Irzmańska, B. Brycki (405.3 KB)
Aktualny stan wiedzy o polimerach zdolnych do samonaprawy w aspekcie aplikacji do całogumowych rękawic ochronnych