English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Chylińska, H. Kaczmarek

Aktualny stan wiedzy o biocydowych polimerach na bazie N-halamin

Polimery 2012, nr 1, 3


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.003


Streszczenie

Artykuł stanowi aktualny przegląd literaturowy na temat antydrobnoustrojowych polimerów opartych na N-halaminach. Omówiono właściwości i otrzymywanie surowców najczęściej stosowanych do produkcji biocydowych tworzyw polimerowych (pochodne oksozolidonu, imidazolidinonu i hydantoiny). Scharakteryzowano metody syntezy i modyfikacji polimerów biocydowych zawierających grupy N–Cl (polimeryzacja, szczepienie, adsorpcja powierzchniowa) oraz najważniejsze ich zastosowania. Przedstawiono mechanizm działania bakteriobójczego i możliwość regeneracji właściwości biocydowych polimerów N-halaminowych oraz prognozy rozwoju tych materiałów.


Słowa kluczowe: polimery biocydowe, polimery na bazie N-halamin, kopolimery szczepione, halogenowanie, polimerowe powłoki antybakteryjne


e-mail: halina@chem.uni.torun.pl


M. Chylińska, H. Kaczmarek (111.5 KB)
Aktualny stan wiedzy o biocydowych polimerach na bazie N-halamin