English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Czaplicka-Kolarz, D. Burchart-Korol, J. Korol

Ocena środowiskowa biokompozytów z zastosowaniem techniki LCA

Polimery 2013, nr 6, 476


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.476

Streszczenie

Wykorzystując metodykę oceny cyklu życia (LCA) przeprowadzono ocenę środowiskową kompozytów na osnowie PP lub PLA wzmacnianej włóknami naturalnymi (bawełną, celulozą, jutą bądź kenafem) albo włóknem szklanym. Czterema metodami wyznaczono wskaźniki emisji gazów cieplarnianych (IPCC), zużycia energii z surowców odnawialnych i nieodnawialnych (CED) oraz zagospodarowania terenu (ślad ekologiczny), a także wskaźnik uwzględniający wpływ kompozytów na zdrowie człowieka, jakość ekosystemu oraz zużycie zasobów kopalnych (Ekowskaźnik 99 H/A). Stwierdzono, że najmniej korzystne dla środowiska jest wzmocnienie polimerowej osnowy włóknem bawełnianym, a najmniejszy wpływ na środowisko wywierają kompozyty PLA i PP z udziałem włókna celulozowego.


Słowa kluczowe: ocena cyklu życia (LCA), ocena środowiskowa, biokompozyty, polipropylen, polilaktyd, włókna naturalne, włókna szklane

e-mail: dburchart@gig.eu

K. Czaplicka-Kolarz, D. Burchart-Korol, J. Korol (104.9 KB)
Ocena środowiskowa biokompozytów z zastosowaniem techniki LCA