English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Chmielewska, M. Barczewski, T. Sterzyński

Nowy sposób sieciowania żywicy epoksydowej wykorzystujący bis

(heptafenyloglinosilseskwioksan) jako utwardzacz

Polimery 2013, nr 4, 270


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.270

Streszczenie

Badano przebieg procesu utwardzania żywicy epoksydowej Epidian 6 przy użyciu bis(heptafenyloglinosilseskwioksanu) (POSS). Warunki utwardzania kompozycji o określonym składzie ustalano na podstawie pomiarów prowadzonych w toku sieciowania. Metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) wyznaczano temperaturę egzotermicznej reakcji, której charakter świadczy o przebiegu procesu utwardzania kompozycji, określono również temperaturę procesu sieciowania i czas życia kompozycji podczas jej utwardzania w temperaturze otoczenia. Na podstawie analizy mikroskopowej (SEM) przeanalizowano jednorodność rozproszenia cząsteczek POSS w osnowie epoksydowej. Metodą spektroskopii FT-IR oceniono zmiany chemiczne zachodzące w żywicy. Wykazano, że bis(heptafenyloglinosilseskwioksan) może być stosowany jako środek utwardzający żywice epoksydowe, a do najważniejszych jego zalet można zaliczyć niską temperaturę sieciowania egzotermicznego oraz długi czas życia kompozycji.


Słowa kluczowe: żywica epoksydowa, POSS, analiza termiczna, sieciowanie

e-mail: danuta.chmielewska@doctorate.put.poznan.pl

D. Chmielewska, M. Barczewski, T. Sterzyński (378.6 KB)
Nowy sposób sieciowania żywicy epoksydowej wykorzystujący bis(heptafenyloglinosilseskwioksan) jako utwardzacz